Spoštovani starši in učenci,

vzgojni – izobraževalno delo se bo v tednu od 19. 10. do 23. 10. 2020 izvajalo prilagojeno:

  • za učence od 1. do vključno 5. razreda bo potekalo v šoli,
  • za učence od vključno 6. do 9. razreda bo potekalo na daljavo.

 

Za učence 1. triletja se bo pouk izvajal po že obstoječem urniku, za učence od vključno 4. do 9. razreda pa po prilagojenem urniku. Urniki bodo objavljeni na spletni strani (zavihek pouk na daljavo) šole najkasneje do sobote, 19. 10. 2020.

 

Učenci, ki bodo prisotni pri pouku na daljavo, morajo biti prisotni pri urah ob točno določenem času, tako kot je zapisano na urniku. Za učenca, ki bo odsoten, morajo starši predložiti opravičilo.

Učenci naj redno spremljajo tudi nadomeščanja, saj bodo v primeru odsotnosti učitelja organizirana tudi nadomeščanja pri pouku na daljavo.

 

Pri vzgojno – izobraževalnem delu, ki bo potekalo na šoli, bomo upoštevali priporočila ministrstva:

  • pouk bo potekal v matičnih učilnicah, tako kot je bilo že izvajano od začetka šolskega leta,
  • šola ne bo izvajala dejavnosti, pri katerih bi se učenci različnih razredov združevali,
  • jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo potekalo kot je potekalo do sedaj,
  • dneve dejavnosti bomo izvajali le na šoli,
  • plavalne tečaje, ekskurzije, praktični del kolesarskega izpita ne bomo izvajali,
  • športnih dejavnosti, ki niso del programov vzgojno – izobraževalnega programa in jih izvajajo zunanji izvajalci, ne bomo izvajali,
  • šolsko prehrano bomo organizirali le za učence, ki obiskujejo pouk v prostorih šole.

 

Vsi učenci od 6. do 9. razreda so natančna navodila za delo na daljavo dobili v šoli.

Od 26. 10. do 30. 10. 2020 bodo jesenske počitnice.

 

Prosimo, da redno spremljate spletno stran šole.

Če boste imeli težave z dostopom do spletnih učilnic oz. videokonferenc, se lahko obrnete na razrednika oz. računalnikarja.

Lep pozdrav.

 

V. d. ravnatelja Eneja Rožanec