Spoštovani starši,

danes, 23. 3. 2020 smo na OŠ Dekani pričeli s poukom na daljavo. Razredniki in učitelji so vzpostavili stike s starši in učenci in tako zagotovili, da so pogoji za izobraževanje na daljavo vzpostavljeni.

Izkušnje prejšnjega tedna kažejo, da prihaja, zaradi preobremenjenosti sistema, občasno do počasnejšega delovanja in nedostopnosti do nekaterih storitev, zato predlagamo, da učenci od 1. do 5. razreda spletnih okolij ne uporabljajo med 9.00 in 12.00. V tem času, če je le možno, naj ti učenci delajo z uporabo učbenikov in DZ.

Starše naprošamo, da se z otroki dogovorite glede časa, namenjenega opravljanju šolskih obveznosti, še posebej v družinah z več sorojenci. Pouk na daljavo zahteva veliko odgovornost, zato vas prosimo, da poskrbite, da bodo učenci redno opravljali svoje naloge.

Če otrok zboli, prosimo, da o tem takoj obvestite razrednika ter napišete opravičilo ter ga posredujete na elektronski naslov razrednika.

Prosimo, da vsako odsotnost otroka sporočite razredniku.

Pred nami je drugačno, zahtevno obdobje, vendar bomo s skupnimi močmi kos tej situaciji in jo, verjamem da uspešno,  tudi premagali.

Pazite na zdravje in ne pozabite na gibanje.

Ravnateljica

Eneja Rožanec